Přihlášených týmů

15
 

Do I.Questu 2024 zbývá

Poslední komentáře

Ročník 2014:

Po úspěšně zrealizovaném inauguračním ročníku soutěže I.Quest v roce 2013 je tady druhý ročník, o kterém jsme přesvědčeni, že bude pro soutěžící minimálně stejně zajímavý.

Datum konání soutěže: 18.-20.7.2014 - soutěžní den sobota

Maximální počet týmů: 30

Startovné: 1000 Kč za tým

Délka soutěže: 15 hodin

Region: Střední Čechy

Mapa soutěže:

Start soutěže a doporučené ubytování: Pyšelka. Pokoje na Pyšelce jsou již plné soutěžícími, kteří se zaregistrovali před Vámi. Pokud potřebujete asistenci s ubytováním v okolí, obraťte se na nás.

05:00 - 05:30 - Prezence
05:30 - 05:45 - Rozprava
06:00 - 21:00 - Čas závodu
22:00 - 22:15 - Vyhlášení výsledků
22:15 - 22:45 - Prezentace hádanek a šifer
22:45 - 02:00 - Afterparty

Bližší informace k ročníku 2014:

Jakkoli byl loňský první ročník úspěšný, setkali jsme se s určitou mírou konstruktivní kritiky, směřující k některým aspektům hry tak, jak byla zorganizovaná loni. Proto jsme se odhodlali k sebereflexi a některé věci jsme pro letošní druhý ročník změnili a jiné přidali.

Jednou z věcí, kterou můžeme předem prozradit, je délka závodu ve smyslu počtu najetých kilometrů. Zatímco loni činil minimální nájezd kolem 250 km, v letošním ročníku je možné v ideálním případě najet jen něco přes čtvrtinu. Pokud by to někoho vedlo k myšlence použít místo automobilu velocipéd, musíme důrazně upozornit, že takové řešení nedoporučujeme.

Vzhledem k tomu, že inspirací pro vznik I.Questu je právě JJejova soutěž Viribus Unitis, rozhodli jsme se podobně jako V-U předložit soutěžícím v rámci bližších informací seznam doporučeného vybavení a předstartovní video.

Vězte tedy, že seznam doporučeného vybavení pro I.Quest 2014 je shodný s doporučeným vybavením pro Viribus Unitis 2013 s těmito obměnami:

1. místo položky "neopren, maska a šnorchl" si soutěžící vystačí s prostými plavkami
2. cizojazyčná literatura je nahrazená: ISBN: 978-80-00-02807-1

K tomu dodáváme, že doporučené vybavení je opravdu doporučené, v pravém smyslu tohoto termínu. Tedy soutěž lze absolvovat a dokončit i s absencí těchto prvků, přesto vám přítomnost těchto propriet může dokončení soutěže usnadnit.

Samozřejmostí je, že soutěžící využíjí připojení k internetu a že se budou potýkat s hledáním soutěžních kódů různých druhů (bluetooth maják, wifi síť, různé typy zavedených kódů, např. QR, apod.).

Určité množství nápadů Vám může v nezbytně omezené míře poskytnout i předstartovní video:

Postup registrace:

Registrovat se do ročníku 2014 je možné na emailové adrese: registrace@i-quest.cz

Uzávěrka registrací je 1.7.2014.

Do registrace uveďte jméno týmu, jméno zodpovědné osoby a kontakt (e-mail, telefon). Počet a jména ostatních soutěžících můžete doplnit později, nejpozději však 7 dní před konáním soutěže.

Na základě registračního emailu Vám bude sděleno číslo účtu a variabilní symbol k zaplacení startovného.

Jakmile bude platba startovného připsána na účet, je Váš tým registrován.

Jména registrovaných týmů budou zveřejněna na stránkách soutěže.

Nejpozději měsíc před soutěží obdrží každý tým více informací vztahujících se k aktuálnímu ročníku.

Seznam registrovaných týmů:

Číslo týmu Jméno týmu Pořadové číslo žádosti*
1. MR 02
2. D-F 05
3. Tvrďáci 06
4. Room 40 08
5. Kafky 09
6. Petřinští a spol. 07
7. L/45 K10 10
8. Mimoni 11
9. Viribus Unitis 01
10. Rychlé sheepy 04
11. BBB 13
12. Me2di 14
13. Black Sheep 15
14. Pluto 16
15. V pasti 17
16. L/50 K10 12
17. Agerit 19
18. Mrkev v Radiátoru 18

* - tým je zaregistrován až po zaplacení startovného. Pořadové číslo žádosti ukazuje v jakém pořadí se týmy přihlásily před zaplacením startovného. Toto číslo je i součástí variabilního symbolu platby startovného.

Přihlášení

Seznam galerií