Přihlášených týmů

15
 

Do I.Questu 2024 zbývá

Poslední komentáře

Soutěže se účastní tým sestavený maximálně z pěti osob ve věku minimálně 15 let. Tým smí pro potřeby soutěže použít libovolné množství dopravních prostředků (zvíře jako dopravní prostředek nedoporučujeme).

Počet „přátel na telefonu“ není omezen. Počet osob mladších patnácti let není omezen. Alespoň jeden člen týmu musí být starší osmnácti let.

Tým je povinen nahlásit jméno týmu, počet soutěžících, jejich jména a věk a uhradit startovné ve výši 1500 Kč. Tým je povinen před soutěží nahlásit počet dopravních prostředků.

 

Maximální počet týmů v soutěži je třicet, zaregistrovány budou způsobem "kdo dřív přijde, ten dřív mele". Za datum a čas zaregistrování je považováno uhrazení startovného na účet Radioklubu Písek, dále viz Postup registrace.

Každý soutěžící se účastní I.Questu na vlastní nebezpečí, organizátor nenese žádnou odpovědnost za případná zranění.

Každý soutěžní tým reprezentuje v soutěži sám sebe, spolupráce mezi týmy nebo sdílení informací mezi týmy jsou zakázány a kvalifikovány jako porušení pravidel, není-li stanoveno jinak.

Organizátor vyzývá soutěžící, aby dodržovali dopravní předpisy a obecně se na silnicích nechovali nebezpečně, I.Quest rozhodně není automobilový závod na veřejných komunikacích.

Každý soutěžící je taktéž zodpovědný za to, že po odchodu z waypointu zůstává veškeré vybavení soutěže v původním stavu. Je zakázáno poškozovat soutěžní kódy, schovávat vybavení, a pokud se jedná o věc, se kterou se manipuluje, je nutné ji vždy uvést do původního stavu.

Tým je povinen jakoukoli chybu v soutěži nebo technický problém ohlásit organizátorovi.

Organizátor není během soutěže oprávněn radit soutěžícím s řešením úkolů.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla např. podle počtu účastníků soutěže nebo z jiných důvodů. Oznámení organizátorů v rámci rozpravy soutěže má přednost před ostatními pravidly.

Podání protestu je možné nejpozději před vyhlášením výsledků. Organizátor se bude každým protestem zabývat a proti jeho rozhodnutí není odvolání.

Tým, který prokazatelně porušil pravidla, je ze soutěže vyloučen bez náhrady startovného.

Vybavení a obecná doporučení:

Soutěžní tým bude potřebovat připojení k internetu a zařízení, které je schopno zobrazovat webové stránky.

Soutěžící se budou potýkat s hledáním soutěžních kódů různých druhů (bluetooth maják, wifi síť, různé typy zavedených kódů, např. QR, apod.), proto je vhodné se vybavit v tomto duchu.

Organizátor doporučuje být vybaven běžnými zařízeními pro práci v terénu, jako je dalekohled, kompas, buzola, atd.

Rubrika: 

Komentáře

No Avatar
icu on Po, 01/25/2016 - 14:25

Kdy bude otevřená registrace?

Jinak termín v kalendáři již označen ;)

Díky za info.

No Avatar
RIK on St, 02/10/2016 - 14:12

Registrace již oteveřena od včera :)

Přihlášení

Seznam galerií