Přihlášených týmů

15
 

Do I.Questu 2024 zbývá

Poslední komentáře

prvním díle seriálu jsme Vám představili první úkol - kostku. Spolu s ní ovšem soutěžící obdrželi i indicie k mincovním waypointům a to konkrétně ke třem.

Mincovní indicie 1:

Stejně jako některé další indicie jsme zvolili kresbu, která nebude vygooglovatelná. Jednalo se o kostel sv. Klimenta u obce Lštění, v místě bývalého slovanského hradiště. Kostelík bylo možné mimo jiné spatřit na jednom ze záběrů v teaseru a je dobře viditelný ze silnice R3 při přejezdu mezi obcemi Čtyřkoly a Čerčany. Taktéž request na domorodce mohl jistě snadno pomoci. Co se týče kostelu, existovaly k němu dvě cesty: Pěší po modré turistické značce ze Lštění, což je asi desetiminutový poměrně fyzicky náročný výstup, nebo poněkud krkolomější cesta autem přes Přestavlky, časově jsou asi obě varianty rovnocené. Nevíme, kterou z cest zvolili soutěžící, ale předpokládáme, že většina jela autem.

 

U sv. Klimenta byl na vstupních dveřích nainstalován zalaminovaný soutěžní kód v podobě čárkového kódu, standardu CODE 128:

GPS: 49°52'0.320"N, 14°43'35.678"E

Mapa

Soutěžní kód: I.Q:ruet4phe

 


 

Mincovní indicie 2:

Tato šifra připomíná sudoku, nicméně vyplnit všechna čísla sudoku do mřížky asi žádné validní řešení neposkytne. Při podrobnějším zahledění se na obrázek jistě soutěžícího trkne obligátní dvojčíslí 4 a 9 v první buňce mřížky, odtud je už jen kousek k dořešení celé hádanky. Jedná se samozřejmě o zeměpisné souřadnice a to ve formátu DD MM SS.sss, který jsme si v I.Questu oblíbili. Každá buňka 3x3 zobrazuje jednu z hodnot, čísla se čtou po řádích, jak se sluší.

GPS: 49°53'36.451"N, 14°40'2.394"E

Mapa

Počítali jsme s tím, že soutěžící zmate, že souřadnice ukazují vlastně nikam - tedy na místo vzdálené pidlivizaci, kde kromě zarostlé rokle vůbec nic není. To byl samozřejmě záměr, protože jinak by byl tento úkol až příliš jednoduchý. K nalezení správného dubu, na kterém byl zevnitř rokle umístěn zalaminovaný aztecký kód, bylo třeba překonat několik metrů vzrostlých kopřiv a dalšího podrostu, což se samozřejmě týkalo i instalace kódu, ke kterému jsem např. já vyrazil nerozvážně ve vietnamkách. To náš rozvyvážilo do té míry, že jsme na místě neprovedli fotodokumentaci, nicméně kód vypadal takto:

Soutěžní kód: I.Q:iexasoo7

 


 

Mincovní indicie 3:

Tuto šifru nazýváme pracovně "redhex", což také předpokládám vysvětluje její řešení. Na začátku si dovolím malou odbočku. Jako feedback od některých "core crypto teamů" jsme zaslechli jemnou kritiku, že některé naše úkoly nemají zcela jednoznačné řešení, např. později použitý Azimut FE mohl být užit jako hexa (254), jako numerické znázornění písmen, tedy (65) a nebo při ignorování malých/velkých písmen jako atomová hmotnost železa. Já bych k tomu dodal, že jsem za zpětnou vazbu rád, ale troufám si domnívat se, že zcela blbuvzdorné to udělat neumíme, protože člověk je hmota myslící a fantazírující a dokáže si představit více věcí, než které by pořadatel dokázal předpokládat. Důkazem budiž výpověď jednoho z týmů, který se jako nováček a nešifrant umístil v první pětce soutěže, neboť kromě bizardního vyřešení sazka ticketu, kde křížky považoval za hvězdičky, jsem se navíc dověděl, že jejich přítel na telefonu je již od rána posílal na základě redhexu do Konopiště, neboť počet písmen Konopiště přesně sedí do té červené křížovky ... Tým ho neposlechl, a kdyby ano, tak jinak vzhledem k dalšímu vývoji soutěže vyhrál. Rád bych zdůraznil, že takovou prozíravost jsme prostě neuměli předpokládat.

Ale zpátky k redhexu. Vizuelně je vidět, že odstíny červené mají přece jen nějaký formát, a že tímto formátem a počtem buněk mohou připomínat zeměpisné souřadnice. Pokud si rozkódujeme jednotlivé buňky - tedy představíme si odstín červené barvy RGB v šestnáctkové soustavě, dostaneme tento výsledek:

A4 B9 A5 B1 A2 B7 A2 B6 C1
A1 B4 A4 B2 A0 B2 A2 B9 C4

Cifry A,B a C slouží právě k určení formátu souřadic - ač používáme stále stejný - čísla pak prezentují přímo souřadnice.

GPS: 49°51'27.261"N, 14°42'2.294"E

Mapa

Tím ovšem úkol zdaleka neskončil, neboť souřadnice ukazují do první třetiny mostu v Čerčanech, na kterém samozřejmě nic zvláštního není. Pokud soutěžící sešli pod most, mohli si všimnout, že souřadnice ukazují přibližně k místu prvního mostního pilíře. Vzhledem k tomu, že v doporučené výbavě byly plavky, nemohlo být pochyb o tom, že se bude třeba koupat.

 

Organizační tým totiž další kód vysprejoval v barvách soutěže na mostní piliř, jak můžete vidět výše. Nebyl to navíc ledajaký kód, ale bylo v něm toto:

Zarovnání kódu po prefixu I.Q: je doprava, což spolu se zobrazenými znaky ukazuje na hebrejštinu. Nutno tedy číst z druhé strany. Soutěžním kódem byl prostý překlad tohoto hebrejského slova do češtiny a tím je, možná trochu překvapivě, slovo: "most"

Organizátora občas něco překvapí a v tomto případě to byl tým MR, kterému se podařilo zadat hebrejské znaky přímo do webového rozhraní a to jsme opravdu nečekali, dobrá práce chlapci!

Při hovorech s týmy po soutěži jsme zjistili, že zdaleka ne všichni se koupali. Jeden z týmů využil za drobnou úplatu služeb vodáků, kteří ochotně kód nafotili, další tým popošel po břehu proti proudu řeky a kód sejmul objektivem nebo dalekohledem.

Hebrejský text vysprejovaný na mostě pak samozřejmě mohl vést k tomu, že ačkoli se soutěžící vykoupal a doplaval na místo, mohli jsme slyšet (videa zveřejníme později) například oznámení: "Jo. Já jsem si nevzal sebou fotáček ..."

Dále musím přiznat, že tento mincovní waypint jsme zařadili k prvnímu úkolu na poslední chvíli, původně zde měl být mnohem snáze dostupný "Malkovský", ale při prvním pokusu o kladení věnce ve čtvrtek, ve 21:35 jsme zjistili, že hřbitov má jaksi otevírací dobu 7 - 19 a proto jsme narychlo vyměnili Malkovského za redhex. Tím jsme ovšem soutěžícím neúmyslně ztížili zisk třetí mince, která jim mohla pomoci kostku dořešit. Uvědomujeme si tuto naší chybu a příště se jí pokusíme vyvarovat.

Soutěžní kód: I.Q:most

V dalším díle seriálu se už vrhneme do řešení jednotlivých stran kostky a představíme Vám postupně všech 6 waypointů, na kterých byl, mnohdy i se žebříkem, pouze organizační tým. Do té doby můžete dále směle dořešovat kostku ...

Rubrika: 

Přihlášení

Seznam galerií