Přihlášených týmů

15
 

Do I.Questu 2024 zbývá

Poslední komentáře

Naši soutěžící tedy dorazili na Krásnou horu a v dochované sklepní místnosti bývalého loveckého zámečku našli nádhernou armádní bedýnku, se soutěžním kódem, se zajímavými LED diodami a nahoře s velkým červeným tlačítkem opatřeným důrazným varováním.
 
 
 
 
 

 

Po zadání čitelného kódu získali pak následující indicie

Indicie 1: Další kód je nutné získat ze světelné signalizace.

Pokud tým využil mince, mohl získat i následující nápovědy:

1. nápověda: CW

Poselství první nápovědy je poměrně jasné, napovídá soutěžícím, že se mají soustředit na morseovku.

2. nápověda:

Druhá nápověda soutěžící odkazuje na to, že kód je sériový, nikoli paralelní

3. nápověda:

Třetí nápověda pak vysvětluje poslední, co mohlo být nepochopeno, tedy zcela odhaluje začátek blikaného kódu.

Úkol měl několik rozměrů. Řada LED diod byla barevně seřazená v počtu prvočísel. V řade LED diod probíhalo mezi úvodním a koncovým signálem sekvence blikání, přičemž se rozsvěcely pouze některé LEDky v řadě (vždy stejné). Blikání bylo odděleno mezerami a bliknutích mezi mezerami bylo v rozmezí 1 - 6. Po zmáčknutí červeného tlačítka se nědělo 5 vteřin nic, poté se blikání LED diod vypnulo a ozval se takový menší kraválek po dobu Pí minut. Ale koneckonců, podívejte se sami ...

Dodávám, že LEDek bylo 41 a sekvence blikání byla takováto:

 

2, 6, 4, 6, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 3

Řešení: Jednotlivé LEDky za sebou jsou znaky morseovky, přičemž svítí = čárka, nesvítí = tečka. Soutěžící tedy mohli snadno získat tuto řadu:

...-.-.-.--.----....-..-...--...-...-----.

Blikání výše zmíněných čísel pak ukazuje na to, po kolika LEDkách jsou jednotlivé znaky. Jejich aplikací pak můžete získat výsledný kód:

../.-.-.-./--.-/---.../.-/..-/...--/../.-./..---/--./

Toto není ještě kompletní kouzlo tohoto úkolu, ale k tomu se dostaneme později. Dva soutěžní týmy stihly před koncem soutěže získat tento kód.

Soutěžní kód: I.Q:au3ir2g

Tabulka průběžného pořadí Waypoint 7 - Krásná hora - LED Quest

Pořadí Tým Čas
1 Viribus Unitis 20:18:08
2 D-F 20:19:12
3 BBB DNF
4 Mimoni DNF
5 L/50 K10 DNF
6 L/45 K10 DNF
7 MR DNF
8 Deziluze DNF
9 Petřinští a spol. DNF
10 Room 40 DNF
11 Rychlé sheepy DNF
12 Kafky DNF
13 Tvrďáci DNF
14 Black Sheep DNF
15 Agerit DNF

Tabulka doby řešení úkolu:

Pořadí Tým Čas
1 D-F 2:07:36
2 Viribus Unitis 3:12:09

Tady se dostáváme ke konci postupu jednotlivých týmů v letošním ročníku, ale samozřejmě v dalších dílech přineseme i ostatní úkoly a jejich řešení, ke kterým se soutěžící již nedostali.

Rubrika: 

Přihlášení

Seznam galerií