Přihlášených týmů

15
 

Do I.Questu 2024 zbývá

Poslední komentáře

Jak jsme již naznačili, LED Quest na krásné hoře nebyl dosud vyřešen a pokud soutěžící dorazili do Phovu, získali by tam na základě soutěžního kódu tuto, zřejmě ne zcela potěšující indicii:

Indicie 1: 

Doufáme, že cesta do Phovu se Vám líbila :-). Nicméně, musíme Vám s lítostí oznámit, že na předchozím waypointu Krásná Hora se Vám nepodařilo úkol vyřešit zcela správně.

Nezbývá, než Vám doporučit vrátit se do sklepení bývalého loveckého zámečku a pokusit se kód sestavený z LED diod vyluštit správně.

Pokud tým využil mince, mohl získat i následující nápovědy:

1. nápověda:

Nápověda k LED questu na Krásné Hoře:

Použijte jednu proprietu z doporučeného vybavení a zaměřte se na druhé Koryntské.

Nápověda, jejíž především první věta Vám pomůže je: "stolička: pendrek sněhulák"

2. nápověda:

IR

3. nápověda:

IR vidí kromě noktovizoru také mnohé videokamery, digitální fotoaparáty, mobilní telefony....

Řešení: Tady asi nemá smysl Vás dále napínat. První nápověda nabádala soutěžící použít jednu z věcí doporučeného vybavení, v tomto případě bibli a zaměřit se na část s názvem 2. Kortynstkým. Poslední věta nápovědy pak používá starý omletý vtip o policajtech z dob VB a digitálních hodinek a tak je Vám jasné, že klíčová pasáž biblického textu je tato

2. Koryntským, 4:18: Proto se nedíváme na to, co je vidět, ale na to, co vidět není; neboť to, co je vidět, je dočasné, ale to, co není vidět, je věčné.

I z ostatních nápověd je patrné, že soutěžící na LEDkách "něco přehlédli". Dvě z LED diod byly totiž infra a jejich blikání tedy nebylo pouhým okem (a modernější technikou) viditelné. Proto je soutěžící zcela dle záměru organizátorů považovali za zhasnuté. Jinak nápovědnou dvojici písmen IR jsme umístili i do obou kódů, které lze z LEDek vyčíst.

Správná sekvence teček a čárek, která (pokud by ji někdo našel) umožnila vyhnout se zajížďce do Phovu a pokračovat rovnou dalším úkolem, tedy byla tato:

../.-.-.-./--.-/---.../--/.--/...--/../.-./..---/--./

Soutěžní kód: I.Q:mw3ir2g

Rubrika: 

Přihlášení

Seznam galerií