Přihlášených týmů

15
 

Do I.Questu 2024 zbývá

Poslední komentáře

Po rozluštění včelí navigace a vrtivého tanečku dorazili soutěžící ke starému dubu, na kterém byla poněkud brutálně SP páskou připoutaná ta malá uličnice včelka Mája. Na kyblíku s medem držela soutěžní kód a po jeho zadání získali soutěžící další indicii, tentokrát naši oblíbenou básničku, která měla vypovídat o jedné legendě.

"Ne biskupem
leč císařem se stal.
I země české králem.
Jsa nezkušen
hned rádce uvítal.
Jen dočasu. Ne stále.

Náš příběh stal se právě v rok,
kdy jeden funkci ztratil.
Tu lesem vedl dívčí krok,
zlý muž jí smysl zhatil.

Děvče s tváří andělskou
jen o almužnu žádá.
O poutním místě nebeskou
svou vizi povykládá.

Ač posměch jenom sklízela,
to slyšení se splní.
Kde pramen léčí docela,
je místo nejen poutní.

Deadline 60 min. Pro tento úkol existuje 1 nápověda."

Básnička je poskládá tak, že legenda je pouze naznačená a začátek básničky, tedy prvních 8 veršů zasazuje legendu do správné doby, konkrétně do roku 1674. Onen panovník byl Leopold I. a zmíněný z funkce propuštěný rádce byl Václav Eusebius kníže z Lobkovic. Smysl, který dívce zhatil zlý muž nebyl smyslem života (i když to asi také trochu), ale jednalo se především o zrak. Děvče s tváří andělskou byla Alžběta Andělová, kterou přepadli v lese vojáci, do očí ji nasypali písek a dívku poté před další újmou ochránili sedláci z blízkého pole. Dívka oslepla a živila se podle legendy nadále žebrotou. Když jednou procházela kolem Borovan, slyšela hlasy, které jí našeptaly, že v daném místě bude poutní místo. Což se později vyplnilo. Navíc je zde studánka s vodou, ke které se vztahuje druhá pověst, že voda je kouzelná a léčí zrak. Z dostupných indicií by nemělo být pochyb, že se jedná o kostel sv. Rozálie u Borovan nedaleko Bernartic.

K přístřešku u laviček jsme instalovali ceduli a soutěžící měli hledat v okolí soutěžní kód, pokud by jim nesloužil zrak, mohli se opřít o jednu z legend - tedy jsme naznačili, že mají hledat u studánky s léčivou vodou. Původní plán byl umístit do studánky pár kamenů s vygravírovaným soutěžním kódem. První zajímavost vznikla, když jsme zjistili, že pokud se vygravírovaný text soutěžního kódu namočí, přestane být vidět. Druhé překvapení bylo, že oproti jaru, kdy jsme místo obhlíželi, bylo ve studánce mnohem více vody a na dně nebyly kameny nýbrž kal, který víceméně znemožnil cokoli, co umístíme na dno najít. Proto jsme kameny s kódem položili na krajní římsu studánky a to v počtu pěti ks. Prefix I.Q: na soutěžních kódech jsme obtáhli fixou a propiskou, aby měli soutěžící vůbec šanci najít kód. Některé týmy nám hlásily, že kameny byly na dně, ale když jsme v neděli jeli soutěžní kódy a indicie odinstalovat, dva kameny byly stále na římse, kde měly být.

A jak se nám promíchalo pořadí na tomto waypointu? V této fázi soutěže vzdal tým V pasti, jestli jsem správně pochopil, důvodem byly předem plánované další povinnosti, doufáme že tým nevzdal proto, že se mu soutěž nelíbila. Další změnou bylo, že se do průběžného vedení dostal ze sedmého místa tým LK 45/K10, který tento úkol zároveň vyřešil nejrychleji.

 

Průběžné pořadí - waypoint 6 - Kaple sv. Rozálie u Borovan

Pořadí Waypoint Čas
1 LK 45/K10 14:06
2 zelenej brouk 14:07
3 Psychokopytníci 14:36
4 Petřinští a spol 14:42
5 Rumové pralinky 14:43
6 D-F 14:47
7 MR 14:48
8 Soustava prvků 15:55
9 Viribus Unitis 16:19
10 Tvrdý yelky 16:25
11 Generát 17:15
12 Dlouhý, Široký a Krátkozraký et al. 17:16
13 Vladcovia Strachu 17:21
14 Outlaws 17:22
15 Tukdam 17:23
16 BBB 17:28
17 Enigma 19:11
18 Krůta 19:25
19 V pasti DNF

Přehled dosažených časů:

Pořadí Waypoint Doba řešení úkolu
1 LK 45/K10 1:01
2 Tukdam 1:07
3 Krůta 1:11
4 Soustava prvků 1:12
5 BBB 1:19
6 zelenej brouk 1:25
7 D-F 1:50
8 Generát 1:51
9 Psychokopytníci 1:54
10 Petřinští a spol 1:54
11 Rumové pralinky 1:54
12 Vladcovia Strachu 1:54
13 MR 2:02
14 Tvrdý yelky 2:05
15 Outlaws 2:10
16 Viribus Unitis 2:14
17 Enigma 3:00
18 Dlouhý, Široký a Krátkozraký et al. 3:21

Přihlášení

Seznam galerií