Přihlášených týmů

15
 

Do I.Questu 2024 zbývá

Poslední komentáře

Ve Velkém Depotu získali soutěžící následující indicie:

Milí soutěžící, na cestě do cíle I.Questu Vám zbývá navštívít poslední waypoint a na něm vyřešit závěrečný úkol, ke kterému jak doufáme jste již nashromáždili spoustu informací s otazníčkem.

Ale jak se tam dostat? indicie10-2p.png Vás tam dovede.

Deadline 60 min. Pro tento úkol existuje 1 nápověda.

Pro plné rozlišení klikněte na obrázek níže:

Slečna, kterou měli soutěžící možnost vidět již v traileru, má na rameni vytetovanou mapku se třemi známými body (zelené křížky) a cílem posledního waypointu, tedy červeným křížkem. Zbývalo zjistit o které tři body se jedná a k nim pomohou tři slova nad obrázkem. Jakkoli se to nezdá, nejedná se o atributy obrázku, ale o tři vesničky v jihočeském kraji, po přiložení mapky na mapu je jasné, kde bude poslední waypoint - Kubatův pomník u Dívčic.

Týmy, kterým ještě zbývaly mince (a týmy letos mincemi šetřily) ihned použili nápovědu, která jim obsah tří slov sdělila a připravily se tak o hezké řešení tohoto úkolu. To je ale vpořádku, s tím jsme víceméně počítali.

Vzhledem k tomu, že poslední úkol žádný tým nevyřešil, pořadí v soutěži definoval příjezd na poslední waypoint. První zde byl tým MR, těsně pronásledován týmem D-F. Nejrychleji Dívčici vyřešil tým Outlaws, ale ten dorazil ke Kubatovi sedm minut před koncem soutěže a brzy se ponořil do bezradné beznaděje, jako ostatní ...

Průběžné pořadí - waypoint 10 - Kubatův pomník

Pořadí Waypoint Čas
1 MR 17:50
2 D-F 18:02
3 LK 45/K10 18:45
4 Soustava prvků 18:47
5 Rumové pralinky 18:54
6 Petřinští a spol 19:11
7 Psychokopytníci 19:14
8 zelenej brouk 19:19
9 Outlaws 20:53

Přehled dosažených časů:

Pořadí Waypoint Doba řešení úkolu:
1 Outlaws 0:37
2 MR 0:45
3 D-F 0:48
4 Soustava prvků 0:52
5 LK 45/K10 1:07
6 Petřinští a spol 1:10
7 Psychokopytníci 1:12
8 Rumové pralinky 1:14
9 zelenej brouk 1:16

Přihlášení

Seznam galerií