Přihlášených týmů

15
 

Do I.Questu 2024 zbývá

Poslední komentáře

Rubrika: 

Postup přihlášení pro ročník 2024:

Tým, který se chce přihlásit do I.Questu 2024, provede následující dva kroky:
1.    Odešle přihlášku na emailovou adresu: registrace@i-quest.cz. V této přihlášce uvede jméno týmu, jméno zodpovědné osoby a kontakt (e-mail, telefon). Počet ostatních soutěžících a počet dopravních prostředků je možné doplnit později, nejpozději však sedm dní před konáním soutěže. Registrační formulář jsme v rámci snižování nadbytečné byrokracie zrušili.

2.    Provede platbu startovného Kč 1500,- na účet Radioklubu OK1KPI Písek, číslo účtu: 2001180022 / 2010 s variabilním symbolem 2024106357. Do zprávy pro příjemce zadá jméno týmu, shodné se jménem v registračním emailu.

Jakmile dorazí platba na účet OK1KPI, bude týmu přihláška potvrzena emailem.

Jména přihlášených týmů budou zveřejněna na stránkách soutěže.

Nejpozději měsíc před soutěží obdrží každý tým více informací vztahujících se k aktuálnímu ročníku.

Uzávěrka registrací bude 12.4.2024 (Pokud bude naplněna soupiska všech třiceti týmů, bude uzávěrka dříve)

Přihlášení

Seznam galerií