Přihlášených týmů

15
 

Do I.Questu 2024 zbývá

Poslední komentáře

Frequently Asked Questions 2019

Na této stránce budeme zveřejňovat Vaše otázky k letošnímu I.Questu a odpovědi. Pokud Vám není něco ze Zadání soutěže jasné, neváhejte nám poslat email na org@i-quest.cz

Q: Klasický čínský nebo indický wok? :-)
A: Prostě wok.

Q: Chápu schéma správně tak, že je možné jet celou soutěž lineárně (větev E), nebo to pojmout více nelineárně a patrně multivehicle (větve a větvičky C, D, G)?
A: Zde došlo k nepochopení. Aby bylo možné dokončit soutěž, je nutné absolvovat všechny větve a větvičky. A to z jednoho prostého důvodu, do CÍLe, tedy ke splnění posledního úkolu získáváte indicie E6, S a G2. Pochopitelně se nejedná o stejné indicie a potřebovat budete všechny.

Q: K čemu jsou ve schématu ty čárkované čáry?

A: Čárkované čáry ve schématu znamenají, že další úkol se ve WR objeví teprve tehdy, až budou splněny všechny předchozí úkoly, ze kterých vedou čárkované čary. Letos jsme toho využili tak, že jsme svázali větev C a D tak, aby soutěžící řešili obě větvě spolu. Tedy po získání úkolů C2 a D2 se ve WR neobjeví ani C3 ani D3, dokud nebudou splněny oba úkoly C2 i D2. Identická vazba je mezi úkoly C5,D5 a C6,D6.

Q: Kolik mincí se dá získat z úkolů z předkola?

 

A: Jak jsme již definovali v Zadání soutěže (dopručujeme všem důkladně prostudovat), 2 mince je možné získat z úkolu před soutěží, tedy předkola, tedy během roku. Přičemž můžeme už nyní napovědět, že řada T do nich nepatří, T jako Trailer ...

Q: Jak je to presne se soutěžními kódy? Je 0 (nula) a O (pimeno o) stejný znak?

A: Kódy I.Questu nejsou case sensitive, neřeší diakritiku, ale obashuji písmena i čísla, tedy 0-9,A-Z ... pričemž třeba e - ě - é - E - Ě ....etc je stále tentýž znak

Q: Jak je to s cinkáním v traileru? Je možné, že cinkáte i na přímo vykoukatelnou minci?

A: Není tomu tak. Přímo vykoukatelné mince necinkají, cinkáme pouze na mince v terénu, tam, kde je to možné.

Q: Už se ví předpokládaný kilometrový nájezd popř. počet fyzických zastávek a je možné tato data zveřejnit?

A: Ohledně první otázky, ví. Počet fyzických zastávek zveřejňovat nebudeme. Co se týče nájezdu, bude velmi individuální podle toho, kde tým zvolí místo letmého startu, jakou používá vehicle strategii apod. Vzhledem k nelineárnímu formátu není možné nájezd exaktně určit, nicméně pro námi předpokládaný scénař v sinhle vehicle strategii se dá uvažovat o nájezdu podobnému 120 km.

Q: Bude možné vědět, jaký počet nápověd je definován pro úkol?

A: Každý úkol obsahuje informaci o tom, zdali má, či nemá deadline a počet nápověd definovaných k tomuto úkolu.

Přihlášení

Seznam galerií