Přihlášených týmů

15
 

Do I.Questu 2024 zbývá

Poslední komentáře

Vážení soutěžící,

Přestože tzv. koronakrize negativně ovlivňuje celou společnost, organizační tým I.Questu se snaží i tak uspořádat tradiční soutěž v původním termínu. Prozatím se zdá, že nestane-li se něco nepředvídatelného, tak bude v době termínu soutěže pandemie pod kontrolou a doufáme, že nebudou existovat žádná zvláštní omezení.

Příprava I.Questu má sice drobné zpoždění, protože distanční práce není prostě totéž co prezenční, ale i tak máme už hodně věcí připraveno a jako vždy se snažíme pracovat na nových funkcích, které by mohly hru udělat hratelnější, tentokrát cílíme především na týmy v druhé polovině startovního pole.

Pro letošní sezonu představujeme funkci, která se bude oficiálně jmenovat "Časový skok" a umožní přeskočit čekání na deadline, pokud tým opravdu neví kudy kam. V takovém případě bude moci použít funkci "Časový skok" a jeho hra se posune do času nejblížšího deadlinu, nebo příchozí nápovědy. Znamená to, že jeho čas hry poběží rychleji než skutečný čas, no asi to zní složitě, ale vězte, že nepůjde o žádnou výhodu pro nikoho, jenom možnost přeskočit čas, kdy by tým jen dvě hodiny seděl na břehu rybníka a hypnotizoval stopky. Na takové situace si týmy opakovaně stěžovaly a pro nás bylo dosud těžké dělat kompromisy mezi potřebami nejrychlejších týmů, které chtěly delší deadliny a týmy, které z výše zmínených důvodů zase požadovaly kratší deadliny. Abyste funkci pochopili správně, připravil Kája ultimátní vysvětlení včetně příkladů níže:


Způsob výpočtu pořadí

Základní kritérium podle kterého webové rozhraní počítá pořadí týmů je počet dosud nevyřešených úkolů na cestě do cíle. Druhé kritérium je čas dosažení posledního úkolu. Určení počtu nevyřešených úkolů na cestě do cíle nemusí být v případě nelineární soutěže na první pohled zcela zřejmé. Proto si jej názorně ukažme na následujících obrázcích. Červeně ohraničené úkoly se započítávají při určování výsledného pořadí.


Situace po splnění úkolu Start a úkolu A: dojde k otevření úkolu B a mincovního úkolu. Počet nevyřešených úkolů se zmenší na 8.


Mincovní úkol není ve struktuře soutěže na cestě do cíle. Jeho splnění nijak neovlivní počet úkolů započítávaných při určování pořadí a tedy ani samotné pořadí v soutěži. Přináší to však jiné benefity :).


Situace kdy je úkol B splněn částečně, nedošlo ještě k otevření úkolu G. Splněné úkoly C, D a E. Počet nevyřešených úkolů se tedy zmenší o 3.


Došlo k otevření úkolu H (a splnění F). Dodatečné splnění úkolu G již nevede k faktickému přiblížení se k cíli, proto se od této chvíle již žádný úkol před H již neuvažuje při výpočtu pořadí.


Funkce časový skok

Abychom zabránili situacím kdy si nějaký soutěžní tým neví s obtížným úkolem rady a nezbývá mu než pasivně čekat na vypršení deadlinu úkolu, který může být relativně dlouhý, zavedli jsme funkci "časový skok".

Po aktivaci této funkce dojde k posunu herního času pro daný soutěžní tým do chvíle, kdy se má zobrazit nějaká nápověda, nebo vypršet nejbližší deadline nějakého úkolu a zobrazit se řešení. Od této chvíle webové rozhraní přestane zobrazovat aktuální čas a na místo něj se zobrazí herní čas a hodnota jeho posunu oproti aktuálnímu času.

Ačkoli počet využití funkce časový skok není nijak omezen, její použití má vliv na celkové pořadí v soutěži. Představme si efekt této funkce na příkladu: V 9:00 hodin reálného času se soutěžní tým rozhodne že nechce čekat na deadline úkolu který vyprší za 30 minut a využije funkci "časový skok". Herní čas se tak týmu posune na 9:30, dojde k zobrazení řešení a o 10 minut později (9:10 hodin reálného času, 9:40 herního času pro tento tým) tým dorazí na příslušný waypoint a zadá soutěžní kód. Tento úspěch se však ve výsledném pořadí projeví až v 9:40 hodin reálného času, tak jako by soutěžní tým dosáhl waypoint až v 9:40. Vedlejším efektem tohoto přístupu je to, že pokud vlivem opakovaného použití funkce "časový skok" dojde k posunutí herního času až do doby po uplynutí konce soutěže, tak soutěžní tým sice může v soutěži dál pokračovat a zkusit si řešit úkoly až do skutečného konce soutěže, nicméně další vyřešené úkoly se již nebudou započítávat do celkového pořadí.


Pročtěte si to výše a pokud jsou jakékoli dotazy, posílejte, zodpovíme v sekci FAQ.

Děkujeme všem týmům, které nám věří i v této době a přihlásili se do letošního ročníku. Abych parafrázoval hlášku ze známé komedie Vrchní prchni: "Doufáme, že důvěru v nás vloženou, nezklamete." :)

Bližší informace a mapu soutěže zveřejníme, jakmile bude kompletní scénář jasný, nejpozději měsíc před soutěží.

 

Přihlášení

Seznam galerií