Přihlášených týmů

15
 

Do I.Questu 2024 zbývá

Poslední komentáře

 

Takže nastal čas odhalit v našem seriálu první stranu kostky, začneme nejmenšími čísly, které se na kostce objevily:

Aplikujeme-li naše poznatky získané v první části seriálu, t.j. magický čtverec Alberta Dürera, získáme tuto řadu čísel:

5 4 3 3 8 8 5 7 6 4 6 8 8 7 4 3

Pokud použijeme slovník T9 v mobilním telefonu, výslednou šifrou bude text:

LIDÉ TU KRMÍ NUTRIE

Při zběžném dotazu na google můžeme najít několik novinových článků, případně reportáží komerčních televizí a úplně nejrychlejší by asi bylo zeptat se domorodců, protože hned ve vedlejší vesnici jménem Čtyřkoly sídlí v posledních pár letech kolonie těchto hlodavců a to přímo pod mostem, který se objevil i v teaseru na letošní I.Quest. Tento ve volné přírodě invazivní druh je místními tolerován a pravidelně krmen jako dětská atrakce, takže místo, kde se skrýval první z waypointů, by nebyl problém najít. Mimo jiné je odtud krásně vidět na druhém břehu Sázavy na kopečku kostelík sv. Klimenta, který byl předmětem mincovního úkolu.

 

Soutěžní kód byl v podobě štítku a tento byl připevněn na spodní straně mostu.

 

GPS: 49°51'59.805"N, 14°43'2.932"E

Mapa

Soutěžní kód: I.Q:shoocoh7

Mince: 0,75 iqc

Soutěžící zde mohli získat další minci. Resp. nikoli celou, ale jen 0,75 iqc. Záměrem organizátorů bylo donutit nenásilně soutěžící navštívit i další strany kostky a to za účelem toho, aby jim získané mince opravdu byly co platné. Váhu hodnoty mincí na jednotlivých šesti kostkových waypointech jsme volili podle předpokládané náročnosti, získat tuto minci u nutrií jsme hodnotili jako méně náročnou.

 


 

Kromě mince, zde soutěžící samozřejmě získali také další úkol s indiciemi a to tento:

Indicie 1: Dorazili jste na místo, které Vám umožnila nalézt hádanka ze startu závodu.

Pokud chcete postoupit v soutěži vpřed, využijte právě přijatou indicii, obrázek indicie-2c-2.png.

Pokud již víte kam dál, tak se dalšími stranami kostky již nemusíte zabývat. Jejich vyřešení Vám však přinese jistou výhodu.

indicie-2c-2.png

Indicie zobrazuje medvídka slepeného z papíru, který má na tričku logo zimních olypijských her v Sarajevu, které se konaly v roce 1984. Vzhledem k tomu, že oficiálním maskotem sarajevské olympijády byl vlk, pak je jasné, že medvídek bude mít nějaký význam. Co se týče Sarajeva, pak jeho souvislost s oblastí soutěže je doufáme již zcela jasná. Waypoint Konopiště spojuje se Sarajevem poměrně jednoznačně osoba arcivévody Fratniška Ferdinanda d'Este, který zemřel na následky střelného zranění, které mu způsobil atentátník, srbský separatista Gavrilo Princip 28.června 1914 a kterážto událost vyústila v první světovou válku. Výsledkem jednoduchého rébusu pak je zjištění, že je třeba vyrazit na Konopiště a hledat u medvědů.

Další díl seriálu se bude zabývat další stranou kostky, ačkoli již nyní víme, že všechny ostatní šifry nakonec vedou nikoli do Říma, nýbrž na Konopiště.

Rubrika: 

Přihlášení

Seznam galerií